Hà Nội

bài tập cho người thoái hoá khớp gối

Bài tập vận động cho người thoái hóa khớp gối

Bài tập vận động cho người thoái hóa khớp gối

Y học 360 - 30/05/2019 16:00

SKĐS - Cử động gập duỗi được khớp gối và giảm đau là mong ước của mọi người bệnh bị thoái hóa khớp gối. Điều này chỉ đạt được khi bạn được hướng dẫn tập luyện đúng cách, nhằm mục đích làm khỏe các nhóm cơ xung quanh và bảo vệ được sụn khớp.