Bạch truật trị tỳ vị khí hư

Bạch truật trị tỳ vị khí hư, an thai

Bạch truật trị tỳ vị khí hư, an thai

Thầy giỏi – thuốc hay - 22/06/2020 08:19

SKĐS - Bạch truật là rễ củ phơi hay sấy khô của cây Bạch truật (Atractylodes macrocephala Koidz.), thuộc họ Cúc (Asteraceae).