Bạch hoa xà thiệt thảo giải độc

Bạch hoa xà thiệt thảo giải độc, tiêu viêm

Bạch hoa xà thiệt thảo giải độc, tiêu viêm

Thầy giỏi – thuốc hay - 29/09/2020 08:30

SKĐS - Bạch hoa xà thiệt thảo - dân gian thường gọi là cây lưỡi rắn hoa trắng, thường mọc hoang ở bờ ruộng, sườn núi, hai bên đường đi. Bộ phận dùng làm thuốc là toàn cây, thu hái khi cây có hoa chủ yếu vào mùa hè thu. Dùng tươi hoặc phơi khô dùng dần.