Bác sĩ bệnh viện công có được khám chữa bệnh tư?

20-04-2009 4:21 PM | Thời sự

Sáng 18/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Khám chữa bệnh. Liên quan tới vấn đề công chức, viên chức y tế hành nghề khám chữa bệnh tư nhân (Điều 5 - Khoản 11),

Sáng 18/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Khám chữa bệnh. Liên quan tới vấn đề công chức, viên chức y tế hành nghề khám chữa bệnh tư nhân (Điều 5 - Khoản 11), có ý kiến đề nghị cấm công chức, viên chức y tế không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân chứ không chỉ cấm riêng đối với bệnh viện tư nhân.

Theo tờ trình của Bộ Y tế: “Việc quy định cấm công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành bệnh viện tư nhân là phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở nước ta vì: - Điểm b, khoản 1 Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005 và Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 quy định chỉ cấm công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành bệnh viện tư nhân còn các hình thức tổ chức hành nghề KBCB khác, pháp luật lại không cấm”.

Hiện nay, đời sống của thầy thuốc, nhân viên y tế làm việc trong khu vực Nhà nước còn gặp rất nhiều khó khăn, cán bộ y tế có tay nghề cũng muốn làm thêm (cung cấp dịch vụ KBCB) và người dân cũng thật sự có nhu cầu. Do vậy, nên cho phép họ được thành lập, tham gia các hình thức hành nghề KBCB tư nhân khác để tận dụng chất xám, kinh nghiệm và phát huy năng lực chuyên môn của thầy thuốc, nhân viên y tế, đáp ứng với nhu cầu KBCB ngày càng cao của nhân dân; đồng thời giúp họ có điều kiện tăng thêm thu nhập cho gia đình, yên tâm công tác, góp phần nâng cao y đức và hạn chế việc dịch chuyển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao từ khu vực Nhà nước sang khu vực tư nhân.

Từ các lý do trên, Chính phủ đề nghị giữ nguyên như Dự án Luật quy định về các hành vi bị nghiêm cấm. “Công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành bệnh viện tư nhân, bệnh viện thuộc các hình thức sở hữu khác, trừ trường hợp công chức, viên chức y tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành bệnh viện thuộc các hình thức sở hữu khác mà Nhà nước có góp vốn tại bệnh viện đó”.

Về vấn đề này ông Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, trong khi các cơ sở khám chữa bệnh của nước tacòn khó khăn, chỉ không nên cho phép các cán bộ y tế tham gia quản lý bệnh viện tư, còn vẫn nên cho cán bộ công chức, viên chức y tế tham gia khám chữa bệnh tư nhân, bởi nhìn tổng thể sẽ có lợi cho người bệnh.

Dự kiến dự án luật sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, thông qua trong kỳ họp tới.     

            Theo Website Chính phu


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH