Bạc Liêu đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719

29-10-2023 10:27 | Xã hội

SKĐS - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa chỉ đạo UBND tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719).

Tỉnh Bạc Liêu xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào DTTS. Trong Chương trình MTQG 1719, tỉnh Bạc Liêu thực hiện 6 dự án, gồm: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em…

Bạc Liêu đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719- Ảnh 1.

Bạc Liêu triển khai công tác bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch năm 2023.

Bạc Liêu ban hành nhiều Nghị quyết triển khai Chương trình MTQG

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Bạc Liêu đang tích cực triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao đối với các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình. Nguồn lực thực hiện Chương trình được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh cũng chủ động bố trí ngân sách đối ứng và huy động các nguồn đóng góp hợp pháp.

Để tạo hành lang pháp lý cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết. Có thể kể ra như: Nghị quyết 16 năm 2022 về giao kế hoạch vốn ngân sách năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bạc Liêu, hay Nghị quyết 17 năm 2023 sửa đổi một số điều của Nghị quyết 09 năm 2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình.

Tại kỳ họp thứ 27, ngày 13/10,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đồng ý đề xuất trình Quốc hội quyết định "cho phép HĐND cấp tỉnh được quyết định việc phân cấp cho UBND cùng cấp quyết định trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế hoạch, mô hình phát triển sản xuất trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia".

Đây là một điều kiện thuận lợi cơ bản để các địa phương, trong đó có Bạc Liêu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình. Tận dụng thuận lợi này, tỉnh sẽ đẩy mạnh thực hiện Chương trình, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, ấp, khóm khó khăn nhất.

Bạc Liêu đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719- Ảnh 2.

Đồng chí Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: Đức Hình

Đẩy nhanh các dự án chậm tiến độ

Ngày 28/10, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Trên cơ sở xem xét các tờ trình, HĐND đã thông qua 09 nghị quyết chuyên đề với sự đồng thuận thống nhất cao trong đó có nội dung: Sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa 10 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 09 nghị quyết với sự đồng thuận của 100% đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2023, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như

Rà soát, đánh giá đúng thực chất tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2023, để có các biện pháp chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhằm đạt kết quả cao nhất. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh các dự án chậm tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính, đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, bám sát các kết luận, nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, ngại khó, trông chờ, ỷ lại.

Nhờ Chương trình 1719, xã miền biên thuận lợi hơn để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bàoNhờ Chương trình 1719, xã miền biên thuận lợi hơn để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào

SKĐS - Từ nguồn kinh phí của Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) 1719, xã rẻo cao vùng biên Trọng Hóa đã vận dụng nhanh chóng, phù hợp để mang lại lợi ích cao cho bà con đồng bào. Người dân phấn khởi khi được quan tâm, đời sống nâng cao, bản làng phát triển.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Chương trình vinh danh Vì sự phát triển dược liệu Việt.PV
Ý kiến của bạn