Bà Trương Thị Mai

Tiểu sử Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức TW Trương Thị Mai

Tiểu sử Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức TW Trương Thị Mai

Thời sự - 06/03/2023 18:13

Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.