DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Ðẩy nhanh tiến độ ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATTP
20:11 14/08/2013 GMT+7
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao các Bộ Y tế, NN&PTNT, Công Thương khẩn trương ban hành đầy đủ các thông tư, quy định hướng dẫn thực hiện Luật ATTP và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP, đồng thời đẩy nhanh tiến độ ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATTP;

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao các Bộ Y tế, NN&PTNT, Công Thương khẩn trương ban hành đầy đủ các thông tư, quy định hướng dẫn thực hiện Luật ATTP và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP, đồng thời đẩy nhanh tiến độ ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATTP; nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATTP đáp ứng thực tế, yêu cầu quản lý Nhà nước và phù hợp với quy định quốc tế.

Luật ATTP gồm 11 chương, 72 điều trong đó có các nội dung như quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm ATTP; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; xuất khẩu và nhập khẩu thực phẩm; quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm...

T.B

Tin chân bài
Tin liên quan
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm