Ðâu chỉ là tên gọi

08-06-2018 11:30 AM | Xã hội

SKĐS - Hai Phiếm bảo: - Trong khi Phó Thủ tướngVương Đình Huệ vừa có chỉ đạo Bộ GTVT chỉnh sửa lại tên gọi “trạm thu giá” cho dễ hiểu và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt thì Bộ GD&ĐT lại định đổi học phí thành “giá dịch vụ đào tạo” khiến Chủ tịch Quốc hội “sít tốp” ngay tại chỗ.

- Vấn đề không phải là tên gọi khi nó chỉ là cái vỏ ngôn ngữ, là kí hiệu dù dưới dạng văn tự hay ngữ âm. Bản chất mới là quan trọng, đổi tên để làm gì, nhằm mục đích gì và có lợi cho ai...

- Từ “trạm thu phí” đổi tên thành “trạm thu giá” nhằm mục đích gì đã quá rõ và dư luận đã phản ứng trong nhiều ngày qua…

- Tức là từ “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo” cũng chỉ để các cơ sở giáo dục đào tạo có quyền tự định đoạt mức thu học phí chứ gì! Và tất nhiên là sẽ được lạm thu, tăng giá...

- Thôi thì coi giáo dục - đào tạo cũng là một ngành trong nền kinh tế và về cơ bản, nó phải được vận hành và tồn tại theo các quy luật của thị trường. Nhưng đây lại là ngành “trồng người”, truyền đạt học vấn, kiến thức, kĩ năng trong đó có cả sự vun đắp nhân cách cho học trò, vun đắp tình cảm thầy trò! Không lẽ đem tiền làm thước đo cho những giá trị cao cả đó.

- May mà Bộ GD&ĐT mới đưa ra ý tưởng đã bị phanh lại chứ không thì các cơ sở giáo dục đào tạo sẽ “dạy theo giá” làm phai nhạt đi những giá trị đạo lý dạy và học.

- Giá mà “tư lệnh” ngành giáo dục - đào tạo tập trung trí tuệ, tâm lực để đưa ra những sáng kiến hữu hiệu cải tiến nền giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo, thay vì những tính toán thiển cận cục bộ, để Quốc hội được nghe và bàn thảo đưa ra quyết sách phát triển nhỉ!


Cả Nghĩ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH