Astrazeneca Việt Nam

Bộ Y tế ký hợp tác với AstraZeneca Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, phòng ngừa, phát hiện bệnh sớm

Bộ Y tế ký hợp tác với AstraZeneca Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, phòng ngừa, phát hiện bệnh sớm

Y tế - 08/03/2023 15:41

SKĐS - Theo Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết ngày 8/3, Bộ Y tế và AstraZeneca Việt Nam sẽ phối hợp cùng các đối tác nhằm thúc đẩy việc triển khai các chương trình đang tiếp diễn và các chương trình mới, với mục tiêu nâng cao nhận thức về bệnh tật, phòng ngừa và phát hiện bệnh sớm.