Ảnh hưởng của COVID-19 lên chăm sóc sức khoẻ tim mạch

Ảnh hưởng của COVID-19 lên chăm sóc sức khoẻ tim mạch ở nước ta

Ảnh hưởng của COVID-19 lên chăm sóc sức khoẻ tim mạch ở nước ta

Tin nóng y tế - 23/07/2021 08:46

SKĐS - Các nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy khoảng 10-20% bệnh nhân COVID-19 bị các tổn thương về tim mạch. Những bệnh nhân tim mạch khi bị COVID-19 sẽ nặng hơn và nguy cơ tử vong cao hơn những bệnh nhân khác.