ấn tượng Việt Nam

Cuộc chiến chống COVID-19 ở Việt Nam qua con mắt của một bạn trẻ Cameroon

Cuộc chiến chống COVID-19 ở Việt Nam qua con mắt của một bạn trẻ Cameroon

Quốc tế - 14/11/2020 10:22

SKĐS - Việt Nam đang tạo ấn tượng mạnh với bạn bè khắp năm châu về khả năng tận dụng tối đa nguồn lực khống chế dịch COVID-19 thành công. Nhiều người nước ngoài, trong đó có các bạn trẻ đã rất ấn tượng về thành công của Việt Nam trong chiến thắng đại dịch. "Cuộc chiến chống COVID-19: Ấn tượng Việt Nam" là bài viết của một bạn trẻ người Cameroon đã giành giải tại cuộc thi Phóng viên trẻ Pháp ngữ.