Hà Nội

Ấn Độ Việt Nam

Geetesh Sharma- Một cuộc đời sống đẹp, một trái tim tràn ngập yêu thương

Geetesh Sharma- Một cuộc đời sống đẹp, một trái tim tràn ngập yêu thương

Quốc tế - 08/05/2021 07:31

SKĐS - Người luôn lấy Chủ tịch Hồ Chí Minh làm tấm gương để noi theo, học theo nhân cách cao quý của Bác và nuôi dưỡng tình đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam. Geetesh Sharma sẽ sống mãi trong trái tim những người anh em Việt Nam và Ấn Độ.