âm tính COVID-19

TP. HCM: Người tiếp xúc với BN2580 và 4 ca nhập cảnh trái phép có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

TP. HCM: Người tiếp xúc với BN2580 và 4 ca nhập cảnh trái phép có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Tin nóng y tế - 29/03/2021 10:31

SKĐS - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh vừa cho biết: Tất cả các tiếp xúc với BN2580 và 4 người nhập cảnh trái phép tìm thấy đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đã tìm được 09/10 người nhập cảnh trái phép từ Phú Quốc.