Hà Nội

âm mưu khủng bố

Cảnh sát Bỉ huấn luyện chó nghiệp vụ phát hiện âm mưu đánh bom khủng bố

Cảnh sát Bỉ huấn luyện chó nghiệp vụ phát hiện âm mưu đánh bom khủng bố

Quốc tế - 30/10/2019 16:20

SKĐS - Chất nổ TATP thường được khủng bố sử dụng trong các vụ đánh bom cảm tử trong vòng 2 thập kỷ qua, vì vậy cảnh sát cần phải phát hiện ra nó.