Ðại sứ Hoa Kỳ David Shear hiến máu nhân đạo

09-01-2013 9:39 PM | Quốc tế

Ngày 8/1, Đại sứ Hoa Kỳ David Shear và Tùy viên y tế David Mahan đã tham gia hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (VHH&TMTW) như một món quà trước Tết gửi tới người bệnh Việt Nam.

Ðại sứ Hoa Kỳ David Shear hiến máu nhân đạo 1

Ngày 8/1, Đại sứ Hoa Kỳ David Shear và Tùy viên y tế David Mahan đã tham gia hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (VHH&TMTW) như một món quà trước Tết gửi tới người bệnh Việt Nam. Ở Washington, Đại sứ David Shear cũng đã từng tham gia hiến máu nhiều lần. Việc đại sứ hiến máu có mục đích nâng cao nhận thức về tình trạng thiếu máu và chế phẩm máu trầm trọng mà VHH&TMTW đối mặt trong dịp Tết do số vụ tai nạn giao thông tăng và một số trường hợp cấp cứu khác. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, Phó Trưởng ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cảm ơn Đại sứ David Shear: “Đây là nghĩa cử cao đẹp. Chúng tôi cảm nhận tấm lòng cao đẹp của các bạn đối với những người không may bị bệnh”.     

BV


Ý kiến của bạn