Ai Cập: Hơn 60% ủng hộ dự thảo Hiến pháp mới

25-12-2012 3:41 PM | Quốc tế

Cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý của Ai Cập về bản dự thảo Hiến pháp mới đã kết thúc ngày 22/12. Theo kết quả kiếm phiếu sơ bộ từ Ủy ban bầu cử, có đến 60% số người đi bỏ phiếu ủng hộ bản dự thảo Hiến pháp.

Cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý của Ai Cập về bản dự thảo Hiến pháp mới đã kết thúc ngày 22/12. Theo kết quả kiếm phiếu sơ bộ từ Ủy ban bầu cử, có đến 60% số người đi bỏ phiếu ủng hộ bản dự thảo Hiến pháp. Tổng thống Ai Cập Mohammed Mursi ban hành sắc lệnh đặc biệt bổ nhiệm 90 thành viên mới của Hội đồng Tư vấn - Thượng viện Quốc hội. Nếu kết quả trưng cầu dân ý được công nhận, Hiến pháp mới sẽ có hiệu lực trong tuần này. Hiến pháp trao quyền lập pháp cho Thượng viện đến khi Quốc hội mới được bầu trong vòng 2 tháng thay cho Quốc hội đã bị giải tán hồi tháng 6.           

TH (Theo AP)


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH