95% người dân vùng biển, đảo được CSSK sinh sản vào năm 2020

15-04-2009 4:25 PM | Tin nóng y tế

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển (VBĐ) giai đoạn 2009 - 2020.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển (VBĐ) giai đoạn 2009 - 2020. Mục tiêu của Đề án nhằm đến năm 2010, người dân sinh sống tại VBĐ được tiếp cận các dịch vụ CSSK bà mẹ, trẻ em, CSSK sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đạt tỷ lệ 60%, 80% vào năm 2015 và 95% vào năm 2020. Tỷ lệ trẻ em tại các VBĐ bị dị dạng, dị tật và thiểu năng trí tuệ do rối loạn di truyền giảm bình quân hàng năm khoảng 5% trong giai đoạn 2011-2020. Xây dựng các loại hình dịch vụ tư vấn, kiểm tra sức khỏe, kiểm tra yếu tố nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển, mang thai, thiết lập và vận hành hệ thống kho dữ liệu điện tử chuyên ngành về dân số...

Đề án được thực hiện qua 2 giai đoạn (giai đoạn I từ năm 2009 - 2015, giai đoạn II từ năm 2016 - 2020).           
 N.T

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH