60 năm bộ môn Mô- Phôi

Đổi mới đào tạo, chuyển hướng sang y học lâm sàng trong hỗ trợ sinh sản

Đổi mới đào tạo, chuyển hướng sang y học lâm sàng trong hỗ trợ sinh sản

Tin nóng y tế - 01/01/2020 16:02

SKĐS - Bộ môn Mô - Phôi là một trong những điểm sáng của Bộ môn Y học cơ sở tại Trường Đại học Y Hà Nội. Thời gian qua, Bộ môn Mô – Phôi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng cả về đào tạo và định hướng nghiên cứu lâm sàng