50% bệnh nhân nốt phổi đơn độc ác tính được tình cờ phát hiện

24-10-2023 07:16 | Bản tin sức khỏe

SKĐS - 50% bệnh nhân nốt phổi đơn độc ác tính được tình cờ phát hiện, không triệu chứng, trong đó đa số từ 50 tuổi trở lên.


SKĐS
Ý kiến của bạn