5 đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện

Bộ Y tế lập 5 đoàn kiểm tra đánh chất lượng, an toàn chống dịch COVID-19 tại bệnh viện

Bộ Y tế lập 5 đoàn kiểm tra đánh chất lượng, an toàn chống dịch COVID-19 tại bệnh viện

Tin nóng y tế - 12/03/2021 20:53

SKĐS - Theo TTND. PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện không phải vì thành tích mà vì sự tồn tại của chính các bệnh viện