Hà Nội

46 cá nhân hiến 91 giác mạc

04-05-2009 4:36 PM | Tin nóng y tế

Ngày 4/5, tin từ Ngân hàng Mắt, BV Mắt Trung ương cho biết: sau gần 2 năm thực hiện ghép giác mạc, đến nay đã có 46 cá nhân trong nước hiến 91 giác mạc.

Ngày 4/5, tin từ Ngân hàng Mắt, BV Mắt Trung ương cho biết: sau gần 2 năm thực hiện ghép giác mạc, đến nay đã có 46 cá nhân trong nước hiến 91 giác mạc. Ngân hàng Mắt của BV Mắt Trung ương đã tiến hành ghép cho gần 100 ca. Các ca hiến giác mạc ở nhiều địa phương, trong đó nhiều nhất là tại Ninh Bình. Để tỏ lòng biết ơn và thể hiện sự tôn vinh của xã hội đối với những cá nhân và gia đình có nghĩa cử cao đẹp này, Bệnh viện Mắt Trung ương vừa trao tặng bằng "Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp" cho 13 gia đình những người đã hiến giác mạc tại các địa phương. Được biết, hiện nay, còn gần 1000 người có các bệnh lý về giác mạc đăng ký chờ được ghép giác mạc tại khoa kết mạc và giác mạc của bệnh viện.            
A.T

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn