40 quận huyện có nhiều lao động cư trú bất hợp pháp không được đưa người sang Hàn Quốc nữa

06-05-2019 3:33 PM | Thời sự

SKĐS - Bộ LĐTBXH vừa công bố danh sách 40 quận/huyện của 10 tỉnh, thành phố có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên.

Điều này đồng nghĩa với việc 40 quận huyện này tạm dừng đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc trong năm nay.

Đây là một tin buồn với hàng nghìn lao động đã tham dự kỳ thi tiếng Hàn và chờ xuất cảnh tại các địa phương này.

100 quận/huyện thuộc diện xem xét tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2019 là những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước từ 30% trở lên.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, căn cứ vào thông báo của phía Hàn Quốc về tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào thời điểm cuối năm 2019, sẽ tiếp tục dừng tuyển chọn trong năm 2020 tại các địa phương không giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp, đồng thời sẽ dỡ bỏ việc tạm dừng đối với các địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Hiện tỷ lệ lao động Việt Nam bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao nhất trong các quốc gia phái cử lao động sang quốc gia này.

Danh sách chi tiết về việc tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2019 tại một số địa phương xem dưới đây:P.H
Ý kiến của bạn