4 Nghị quyết nào vừa được Quốc hội khóa XV thông qua?

28-07-2021 11:31 AM | Thời sự

SKĐS - Đó là Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 (trong đó có kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025); Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, với 474/477 ĐBQH (chiếm 95,59% tổng số ĐBQH) tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Các ĐBQH biểu quyết bằng hình thức điện tử.

Với 476/477 ĐBQH (chiếm 95,39% tính trên tổng số ĐBQH) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Với 479/479 ĐBQH (chiếm 95,99% tính trên tổng số ĐBQH) tán thành, Quốc hội đã Nghị quyết về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Với 476/487 ĐBQH (chiếm 95,39% tính trên tổng số ĐBQH) tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.


Lê Bảo - Hoàng Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH