4 đối tượng được hưởng hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo

05-03-2012 9:28 PM | Tin nóng y tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 về khám, chữa bệnh (KCB) cho người nghèo.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 về khám, chữa bệnh (KCB) cho người nghèo. Theo đó, quy định 4 đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ KCB cho người nghèo là: Thứ nhất, người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành về chuẩn hộ nghèo; Thứ hai, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Thứ ba, người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước; Thứ tư, những người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí.

Theo quy định mới này, các chế độ hỗ trợ được áp dụng cụ thể cho từng đối tượng như sau: các đối tượng thứ nhất và thứ hai sẽ được hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên với mức tối thiểu là 3% mức lương tối thiểu/người bệnh/ngày.

Ngoài ra, các đối tượng này còn được hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến BV, từ BV về nhà và chuyển BV khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên; các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được BHYT hỗ trợ. Bên cạnh đó, Qũy hỗ trợ KCB cho người nghèo sẽ hỗ trợ một phần chi phí KCB BHYT mà đối tượng thứ nhất, thứ hai và thứ ba phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên. Đối tượng thứ tư sẽ được hỗ trợ thanh toán một phần chi phí KCB đối với phần phải chi trả từ 1.000.000 đồng trở lên cho một đợt KCB trong trường hợp không có BHYT; đối với những trường hợp có BHYT thì được hỗ trợ một phần chi phí KCB BHYT phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên.

Quyết định 14 cũng nêu rõ, trường hợp người bệnh tự lựa chọn cơ sở KCB (trái tuyến, vượt tuyến) hoặc KCB theo yêu cầu thì thực hiện thanh toán chi phí KCB theo quy định hiện hành.

THÁI BÌNH


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH