4 chính sách lớn nào được đề nghị trong dự thảo Luật BHYT sửa đổi?

16-04-2024 16:39 | Y tế

SKĐS - Dự thảo Luật BHYT sửa đổi đề xuất tập trung điều chỉnh đối tượng tham gia BHYT đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan; điều chỉnh phạm vi quyền lợi BHYT phù hợp với mức đóng, cân đối quỹ BHYT và yêu cầu chăm sóc sức khoẻ trong từng giai đoạn...

Tập trung sửa đổi, bổ sung tối đa một số vướng mắc, bất cập phát sinh có tính cấp bách trong thực hiện chính sách BHYT

Phát biểu tại hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT do Bộ Y tế tổ chức chiều nay (16/4), GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, tỷ lệ bao phủ BHYT gia tăng nhanh chóng. Nếu như năm 2009 là 58% dân số, tới năm 2023 tỷ lệ bao phủ đã đạt 93,35% dân số, tương ứng với 93,307 triệu người tham gia BHYT.

4 chính sách lớn nào được đề nghị trong dự thảo Luật BHYT sửa đổi?- Ảnh 1.

GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, tỷ lệ bao phủ BHYT gia tăng nhanh chóng, quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng mở rộng....

Số lượt người có thẻ BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh tăng nhanh qua từng năm. Tính tới ngày 31/12/2023, có 174,8 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT với số tiền chi trả khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng thông tin thêm, quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng, việc tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh BHYT ngày càng thuận lợi. Danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật được sử dụng theo năng lực chuyên môn, tuyến chuyên môn kỹ thuật vừa để đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đến cơ sở y tế, vừa là yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng thẳng thắn cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Luật BHYT năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014 đã có một số quy định không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, một số nội dung mới phát sinh trong trong thực tiễn triển khai.

Đặc biệt, những thay đổi trong các quy định về khám bệnh, chữa bệnh của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 đòi hỏi cần phải tổng kết, đánh giá và sửa đổi, bổ sung Luật BHYT để phù hợp với các quy định mới của hệ thống pháp luật và thực tiễn.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 15 trên thế giới về dân số, và đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, mô hình bệnh tật thay đổi, gia tăng các bệnh không lây nhiễm, nhu cầu điều trị ngày càng tăng và khuynh hướng điều trị đòi hỏi theo xu hướng tiên tiến để bảo đảm quyền bình đẳng cho mọi người dân trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; được bình đẳng về trách nhiệm tham gia và quyền lợi được hưởng trong khám bệnh chữa bệnh BHYT và tiếp cận các dịch vụ có liên quan.

4 chính sách lớn nào được đề nghị trong dự thảo Luật BHYT sửa đổi?- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (người ngồi giữa), Vụ trưởng Vụ BHYT Trần Thị Trang và ông Lê Văn Phúc - Trưởng Ban Thực hiện Chính sách BHYT của BHXH Việt Nam.

Thời gian qua, Bộ Y tế đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

"Trong quá trình xây dựng, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan rà soát và thống nhất hoàn thiện hồ sơ theo hướng tập trung sửa đổi, bổ sung tối đa một số vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh có tính cấp bách, một số vấn đề đã có đầy đủ thông tin, dữ liệu và đạt được sự đồng thuận cao, cập nhật, pháp điển hóa một số nội dung đã được quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan"- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói và nhấn mạnh thêm: "đặc biệt là sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật BHYT có liên quan tới việc thay đổi các quy định về tiền lương theo quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và quy định về cấp chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15…".

Điều chỉnh chi phí quản lý quỹ xuống tối đa 4%, bổ sung mỗi năm khoảng 1.100 tỷ cho quỹ khám chữa bệnh BHYT

Thông tin tại hội nghị, ThS Trần Thị Trang – Vụ trưởng Vụ BHYT cho biết, có 4 chính sách trong đề nghị xây dựng Luật BHYT sửa đổi.

Thứ nhất, điều chỉnh đối tượng tham gia BHYT đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan;

Thứ hai, điều chỉnh phạm vi quyền lợi BHYT phù hợp với mức đóng, cân đối quỹ BHYT và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn.

Thứ ba, điều chỉnh các quy định về BHYT có liên quan theo cấp chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh BHYT.

Thứ tư, phân bổ sử dụng quỹ BHYT hiệu quả. Theo đó, dự thảo Luật BHYT sửa đổi đề xuất điều chỉnh chi phí quản lý tối đa 5% như quy định hiện hành xuống tối đa 4% cho hoạt động quản lý quỹ BHYT. Phần còn lại 1% bổ sung vào quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

"Như vậy tổng kinh phí được bổ sung vào quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT mỗi năm khoảng 1.100 tỷ đồng sẽ được phân bổ, điều tiết ngay từ đầu năm cho các cơ sở khám chữa bệnh"- bà Trang nói.

4 chính sách lớn nào được đề nghị trong dự thảo Luật BHYT sửa đổi?- Ảnh 3.

ThS Trần Thị Trang - Vụ Trưởng Vụ BHYT, Bộ Y tế.

Theo bà Trần Thị Trang, việc tập trung vào những chính sách này nhằm bảo đảm người dân được tham gia BHYT theo nhóm đối tượng phù hợp và bảo đảm quyền lợi BHYT phù hợp với nhu cầu của người dân trong chăm sóc sức khoẻ, yêu cầu chuyên môn cũng như khả năng chi trả của quỹ BHYT;

Tạo công bằng, thuận lợi cho việc cung ứng, sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT; nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, quan tâm đến chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần quản lý toàn diện sức khỏe người dân.

"Cùng đó nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT; đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành có liên quan tới BHYT"- bà Trang nói và nhấn mạnh thêm, việc tập trung vào các chính sách này trong quá trình xây dựng Luật BHYT sửa đổi nhằm kịp thời trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Làm rõ thêm, bà Trang cho hay, về phạm vi điều chỉnh, tại dự thảo Luật BHYT sửa đổi tập trung vào sửa đổi, bổ sung các quy định đối tượng tham gia; mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT; Một số phạm vi quyền lợi để phù hợp với yêu cầu chuyên môn; Mức hưởng BHYT trong một số trường hợp;

Đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, cấp chuyên môn kỹ thuật và chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh BHYT gắn với phát huy vai trò của y tế cơ sở;

4 chính sách lớn nào được đề nghị trong dự thảo Luật BHYT sửa đổi?- Ảnh 4.

Toàn cảnh hội thảo.

Điều chỉnh chi phí quản lý quỹ BHYT để tăng chi trực tiếp cho khám chữa bệnh; Cập nhật quy định về tiền lương làm căn cứ đóng BHYT;

Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến BHYT; cập nhật, pháp điển các quy định trong các văn bản dưới luật, các quy định đồng bộ với các luật, nghị quyết liên quan mới được ban hành và điều chỉnh một số nội dung mang tính chất kỹ thuật.

"Sau đó chúng tôi bắt tay vào hoàn thiện các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật để ngay từ đầu năm 2025 đồng bộ thi hành cùng một số văn bản khác"- bà Trang thông tin.

Tăng kinh phí chi cho khám chữa bệnh BHYT để tăng quyền lợi của người tham gia BHYTTăng kinh phí chi cho khám chữa bệnh BHYT để tăng quyền lợi của người tham gia BHYT

SKĐS - Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh chi phí quản lý tối đa 5% như quy định hiện hành xuống tối đa 4% cho hoạt động quản lý quỹ BHYT. Phần còn lại 1% bổ sung ngay vào quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Thái Bình/ Ảnh: Trần Minh
Ý kiến của bạn