Hà Nội

30 năm thành lập Hội Điều dưỡng

ThS Phạm Đức Mục: Đội ngũ điều dưỡng phải chuyển mình trong giai đoạn mới

ThS Phạm Đức Mục: Đội ngũ điều dưỡng phải chuyển mình trong giai đoạn mới

Tin nóng y tế - 17/12/2020 07:05

SKĐS - Đại dịch COVID-19 giúp chúng ta nhìn nhận sâu sắc hơn về sự đóng góp của điều dưỡng, hộ sinh, với vai trò là những chiến sĩ tuyến đầu. Họ đã vượt lên những nguy cơ của dịch bệnh, dấn thân vào nơi nguy hiểm, phối hợp với các thầy thuốc sàng lọc, theo dõi, chăm sóc và là chỗ dựa về tinh thần cho người bệnh COVID-19...