1.100 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

15-11-2023 11:13 | Thời sự

SKĐS - Dự kiến có 1.100 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Đây là các đại biểu đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIIl nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức từ ngày 1/12 – 3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. 

Tham dự đại hội có sự hiện diện của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đại diện các tổ chức công đoàn quốc tế. Đặc biệt, dự kiến đại hội có sự tham gia của 1.100 đại biểu chính thức, đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước.

1.100 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII- Ảnh 1.

Hình minh họa.

Đại hội diễn ra vào thời điểm đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới". Đồng thời, đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, quyết định các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội sẽ thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. Tại đại hội này sẽ tổng hợp kiến nghị của đoàn viên công đoàn, người lao động cả nước với Đảng, với Nhà nước về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Tổ chức các diễn đàn tại đại hội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII ra mắt đại hội; Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam đánh dấu bước phát triển trong giai đoạn mớiĐại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam đánh dấu bước phát triển trong giai đoạn mới

SKĐS - Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong ngành, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Thói quen xấu khiến tình trạng đau đầu nặng thêm - SKĐS


Lê Bảo
Ý kiến của bạn