11 giải pháp nâng cao sức khỏe người dân giai đoạn mới

26-05-2011 8:10 AM | Thời sự

Với mục tiêu bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng.

Với mục tiêu bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng dân số. Bộ Y tế đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược tập trung vào 11 giải pháp thực hiện như: Kiện toàn tổ chức ngành y tế, hoàn thiện và ổn định mô hình tổ chức hệ thống y tế các tuyến từ TW đến thôn bản; Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS, ATVSTP; Củng cố, nâng cấp đồng bộ và phát triển hệ thống KCB kết hợp phát triển kỹ thuật cao, y tế chuyên sâu. Phát triển y tế tư nhân, tăng cường phối hợp công tư. Triển khai các giải pháp tổng thể để giảm quá tải bệnh viện. Phát triển củng cố hệ thống tổ chức YDCT từ TW đến địa phương; Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia; Tăng cường đào tạo và có chính sách đai ngộ hợp lý cho cán bộ y tế, đặc biệt CBYT làm việc ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục thực hiện chế độ điều động luân phiên CBYT từ tuyến trên về tăng cường cho y tế tuyến dưới; Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ y tế; Tăng nhanh đầu tư NSNN cho y tế (gồm cả nguồn trái phiếu Chính phủ) với tốc độ tăng chi NSNN cho y tế cao hơn tốc độ tăng NSNN. Phát triển BHYT toàn dân cả về chiều rộng và chiều sâu; Đổi mới chính sách tài chính bệnh viện; Điều chỉnh giá dịch vụ bệnh viện theo hướng tính đúng, tính đủ phù hợp với đầu tư và trình độ chuyên môn ở từng tuyến phù hợp với khả năng chi trả của nhân dân.Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi...; Phấn đấu thuốc sản xuất trong nước đáp ứng 70% trị giá tiền thuốc vào năm 2015 và 80% vào năm 2020. Tăng cường sản xuất TTB; Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thông tin y tế từ Trung ương đến địa phương; Hoàn chỉnh hệ thống chính sách, pháp luật y tế, nâng cao năng lực hoạch định chính sách, lập quy hoạch, kế hoạch ngành y tế ở các cấp.

TSCT

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH