1 triệu tỷ tấn kim cương dưới bề mặt trái đất

24-07-2018 9:10 AM | Quốc tế

SKĐS - Đá nền cratonic cấu thành nên phần quan trọng của thạch quyển trái đất. Nếu 2% trữ lượng là kim cương, có nghĩa là có đến 1 triệu tỷ tấn kim cương ẩn sâu 200km dưới lòng đất.

1 triệu tỷ tấn kim cương sâu 200km dưới lòng đất

Trữ lượng kim cương khổng lồ ẩn sâu dưới bề mặt trái đất. Dường như con người không thể tiến tới đó, nhưng chúng ta có kiến thức sâu hơn về cách hành tinh chúng ta được tạo nên.

Để hiểu hơn về cấu trúc của hành tinh dưới bề mặt, các nhà khoa học sử dụng sóng âm thanh. Không giống như ánh sáng, âm thanh đi xuyên qua đá, điều đó giúp họ hiểu hơn về bên trong hành tinh.

Khi sóng địa chấn đi xuyên qua lớp đá cratonic nằm sâu hàng trăm km dưới tầng kiến tạo, vận tốc của sóng âm thanh đi nhanh hơn rất nhiều so với các loại đá thông thường. Điều này chứng tỏ vật liệu bên trong lớp đá nền cratonic không chỉ chứa đá mà còn chứa kim cương, với hàm lượng lên tới ít nhất 1-2%.

Đá nền cratonic cấu thành nên phần quan trọng của thạch quyển trái đất. Nếu 2% trữ lượng là kim cương, có nghĩa là có đến 1 triệu tỷ tấn kim cương ẩn sâu 200km dưới lòng đất.


BV
Ý kiến của bạn