chuyển tuyến,BHYT,khám chữa bệnh BHYT,y học cổ truyền,bệnh viện YHCT,tham gia BHYT

Chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT đối với y học cổ truyền thực hiện thế nào?

SKĐS - Bộ Y tế đã nhận được ý kiến phản ánh của một số bệnh viện YHCT tuyến tỉnh về tình trạng giảm số lượt người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện, ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện và quyền lợi của người tham gia BHYT

ĐỌC NHIỀU NHẤT