Xử lý trách nhiệm hình sự các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm

Suckhoedoisong.vn - Theo ông Điều Bá Được - Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) của BHXH Việt Nam, từ ngày 01/01/2018, 3 điều luật của Bộ luật Hình sự (sửa đổi) liên quan đến tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp bắt đầu có hiệu lực thi hành, gồm các tội: Tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp (Điều 214); Tội gian lận BHYT (Điều 215); Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động (Điều 216).

Trong đó có 2 điều quy định về tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BH thất nghiệp. Tuy nhiên, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 2/2019, với tổng số nợ phải tính lãi trong toàn quốc là 6.654 tỷ đồng, đồng thời nhấn mạnh gia tăng nợ BHXH đang diễn ra ở tất cả các tỉnh, thành phố.

Theo Điều 214: Tội gian lận BHXH, bảo hiểm thất nghiệp

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, chiếm đoạt tiền BHXH, BH thất nghiệp từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng mà không thuộc trường hợp quy định tại 1 trong các điều 174, 353 và 355 của bộ luật này thì bị phạt tiền từ 20.000.000 - 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: Lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ BHXH, hồ sơ BH thất nghiệp lừa dối cơ quan BHXH; Dùng hồ sơ giả hoặc hồ sơ đã bị làm sai lệch nội dung lừa dối cơ quan BHXH hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp.

- Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 100.000.000 -  200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 - 05 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Chiếm đoạt tiền BHXH, BH thất nghiệp từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 05 - 10 năm: Chiếm đoạt tiền BHXH, BH thất nghiệp 500.000.000 đồng trở lên; Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 - 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm.

Điều 216: Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động

Người nào có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50.000.000 - 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: Trốn đóng bảo hiểm từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; Trốn đóng BH cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.

- Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200.000.000 - 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm: Phạm tội 02 lần trở lên; Trốn đóng BH từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; Trốn đóng BH cho từ 50 người đến dưới 200 người;

Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại Điểm a hoặc Điểm b Khoản 1 Điều này.

- Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 500.000.000 - 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 - 07 năm: Trốn đóng BH 1.000.000.000 đồng trở lên; Trốn đóng BH cho 200 người trở lên; Không đóng số tiền BH đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 2 Điều này.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 - 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm.

- Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này thì bị phạt như sau: Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thì bị phạt tiền từ 200.000.000 - 500.000.000 đồng; Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì bị phạt tiền từ 500.000.000 - 1.000.000.000 đồng; Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 - 3.000.000.000 đồng.

Ông Điều Bá Được cũng cho biết, hiện nay, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đang xây dựng Nghị quyết hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các điều luật này.

 

Ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, năm 2019, BHXH Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thấp hơn năm 2018 mà còn phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ thấp ở tất cả các tháng trong năm. “Nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp không phải là một con số mà gắn với nó là quyền lợi của người lao động. Việc doanh nghiệp nợ vào những tháng đầu năm rồi đóng vào những tháng cuối năm khiến quyền lợi của nhiều người lao động không được đảm bảo thường xuyên, liên tục”, ông Ánh nhấn mạnh.

 

Minh Phương

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT