Xây dựng cơ chế phù hợp khuyến khích người dân khám, chữa bệnh từ tuyến cơ sở

Suckhoedoisong.vn - Hiện ngành y tế đang xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí để thực hiện mục tiêu: Đến năm 2020, hoàn thành việc chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế.

Hiện nay, giá dịch vụ khám chữa bệnh đã bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương (theo mức lương cơ sở). Theo lộ trình năm 2019 còn 2 bước điều chỉnh là: Điều chỉnh giá theo mức lương cơ sở mới 1.490.000 đồng và  tính chi phí quản lý.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá khám chữa bệnh sẽ căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng CPI và điều kiện kinh tế xã hội. Nếu điều kiện khó khăn, chưa thuận lợi thì Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban điều hành giá để xem xét, điều chỉnh trong năm 2020. Như vậy, giá bao gồm cả chi phí khấu hao sẽ thực hiện vào 2021.

Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, kể cả của người có thu nhập cao, người nước ngoài, Bộ Y tế đã xây dựng Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu ở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Thông tư quy định phương pháp tính giá theo nguyên tắc được tính đủ chi phí và có tích lũy hợp lý để tái đầu tư. Thủ trưởng đơn vị có tổ chức hoạt động dịch vụ theo yêu cầu phải xây dựng và quyết định mức thu các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật về giá. Riêng đối với các cơ sở y tế có sử dụng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được Nhà nước đầu tư để tổ chức hoạt động dịch vụ theo yêu cầu, Thủ trưởng đơn vị được quyết định mức thu nhưng không vượt quá mức giá tối đa do Bộ Y tế ban hành.

Thanh Loan

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT