Vi phạm quy định sẽ bị thu hồi giấy phép tiêm chủng

Theo dự thảo quy định về cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng vaccin, sinh phẩm y tế đang được Bộ Y tế lấy ý kiến người dân...
Theo dự thảo quy định về cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng vaccin, sinh phẩm y tế đang được Bộ Y tế lấy ý kiến người dân, từ ngày 15/12/2013, cơ sở tiêm chủng có đủ nhân sự đã qua tập huấn về tiêm chủng an toàn, giám sát xử lý tai biến sau tiêm chủng, có đủ phòng khám phân loại, tiêm chủng, theo dõi sau tiêm chủng, có theo dõi hạn dùng vaccin, sổ theo dõi người tiêm chủng, phản ứng sau tiêm, quản lý chất thải y tế theo đúng quy định... mới được thẩm tra và cấp chứng nhận đủ điều kiện sử dụng vaccin, sinh phẩm y tế. Bộ Y tế cũng cho biết, trong trường hợp cơ sở không đáp ứng các điều kiện kể trên, vi phạm quy định về tiêm chủng, giấy phép cơ sở tiêm chủng được cấp không đúng thẩm quyền... đều bị thu hồi giấy phép tiêm chủng.       
 
Thanh Hà
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT