Văn phòng Bộ Y tế thông báo mời thầu

Văn phòng Bộ Y tế thông báo mời thầu

(SucKhoeDoiSong.vn) -

Văn phòng Bộ Y tế thông báo mời thầu

- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Bộ Y tế

- Tên gói thầu: “ In ấn và phát hành cuốn: Tập hợp hóa các văn bản quy phạm pháp luật về y tế  năm 2012”.

- Tên dự án: Quản lý hành chính;

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2013

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

- Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2013 đến trước 9 giờ, ngày 05 tháng 12 năm 2013 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính kế toán Văn phòng Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (Phòng 103 nhà B). Điện thoại 04 62732164.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 300.000 đồng ( Ba trăm nghìn đồng chẵn)

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài chính kế toán Văn phòng Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (Phòng 103 nhà B). Điện thoại 04 62732164.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 05 tháng 12 năm 2013

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 05 tháng 12 năm 2013, tại Phòng 112 nhà B Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Văn phòng Bộ Y tế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

Nguyễn Xuân Trường (đã ký)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Văn phòng Bộ Y tế thông báo mời thầu

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT