Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 5

Từ ngày 15 - 18/4, Ủy ban Các vấn đề xã hội (UBCVĐXH) của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 5.
Từ ngày 15 - 18/4, Ủy ban Các vấn đề xã hội (UBCVĐXH) của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 5. Theo đó, tại phiên họp lần này, UBCVĐXH của Quốc hội sẽ thực hiện các nội dung như: góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghe Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình về chuyển tuyến khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ bảo hiểm y tế, báo cáo kết quả đầu tư Trái phiếu Chính phủ cho y tế; Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới năm 2012, Dự án Luật Việc làm, dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, báo cáo của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2012; Nghe báo cáo tiếp thu chỉnh lý dự án Luật Hòa giải cơ sở của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Cho ý kiến về báo cáo kinh tế - xã hội, dự thảo báo cáo hoạt động của Ủy ban giữa 2 kỳ họp Quốc hội, lồng ghép bình đẳng giới trong một số dự án luật...     
 
A.Tuấn   
Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT