Tự ý lập trường Đại học, phạt 100 triệu đồng

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục của Bộ GDĐT đề xuất mức phạt cao nhất đến 100 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm.
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục của Bộ GDĐT đề xuất mức phạt cao nhất đến 100 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm.

Cụ thể, vi phạm quy định về thành lập cơ sở giáo dục (như cơ sở giáo dục mầm non, CĐ, ĐH) bị phạt tiền từ 5- 100 triệu đồng. Đồng thời, buộc giải thể cơ sở giáo dục, chấm dứt hoạt động giáo dục, trả lại cho người học số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức hoàn trả.

Vi phạm quy định về tổ chức, hoạt động giáo dục cũng chịu mức phạt hành chính cao nhất 100 triệu đồng. Các hành vi vi phạm về hoạt động tuyển sinh, phổ cập giáo dục như: Vi phạm quy định thông báo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh; đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh; chỉ tiêu tuyển sinh; phổ cập giáo dục chịu mức phạt từ 1-100 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm về nội dung, chương trình, liên thông, liên kết trong nước phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ mức 1- 60 triệu đồng. Vi phạm về tổ chức, tuyển sinh và đào tạo có yếu tố nước ngoài phạt tiền từ 30- 100 triệu đồng. Vi phạm về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập như thi thay người khác hoặc thi kèm để trợ giúp người khác; chuyển tài liệu, thông tin, đồ dùng trái phép vào phòng thi cho thí sinh đang dự thi hoặc làm bài, trợ giúp thí sinh làm bài dưới mọi hình thức; đánh tráo bài thi hoặc tiếp tay cho người khác đánh tráo bài thi của người dự thi hoặc làm lộ bí mật số phách bài thi; viết thêm hoặc sửa chữa nội dung bài thi của thí sinh trái quy định; mang các vật dụng không được phép vào khu vực thi, chấm thi phạt từ 5- 10 triệu đồng.

Với hành vi ngược đãi, hành hạ người học; xâm phạm nhân phẩm, thân thể nhà giáo phạt tiền từ 3- 20 triệu đồng….

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến mức tối đa là 5 triệu đồng; cấp huyện, quận,thị xã, thành phố thuộc tỉnh có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến mức tối đa là 25 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Riêng Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW có quyền phạt tiền đến mức tối đa là 100 triệu đồng.

Thanh tra viên giáo dục đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến mức tối đa là 500.000 đồng; Chánh Thanh tra Sở GDĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến mức tối đa là 50 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Chánh Thanh tra Sở GDĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến mức tối đa là 50 triệu đồng. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ có quyền có quyền phạt tiền đến mức tối đa là 70 triệu đồng; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Sở có quyền phạt tiền đến mức tối đa là 50.000.000 đồng. Chánh Thanh tra Bộ GDĐT có quyền phạt tiền đến mức tối đa là 100 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đã quy định.

Dương Hải
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT