DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Triển khai xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú
PV - 10:23 05/07/2019 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc ngành và trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức triển khai Quy trình xét tặng danh hiệu "Thầy Thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 13, năm 2020, gửi hồ sơ xét tặng các danh hiệu trên lên Hội đồng cấp cơ sở. Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Thành phố chậm nhất là ngày 15/7/2019.

Sở Y tế Hà Nội ban hành Công văn số 2714/SYT-TCCB về đôn đốc triển khai xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020.

Để đảm bảo đúng tiến độ triển khai xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020 tại các cấp, ngày 27/6/2019, Bộ Y tế có Công văn số 3650/BYT-TT-KT đồn đốc việc triển khai xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020. Thời gian nộp hồ sơ xét tặng danh hiệu thầy thuốc của các hội đồng như sau:

Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Thành phố chậm nhất là ngày 15/7/2019 (tính theo dấu công văn đến của Sở Y tế). Hội đồng cấp Thành phố gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước chậm nhất là ngày 15/9/2019 (tính theo dấu Bưu điện).

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị trực thuộc ngành và trên địa bàn Thành phố, tổ chức triển khai Quy trình xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020 khẩn trương việc triển khai xét tặng và gửi hồ sơ đúng thời hạn. Quá thời gian quy định, nếu đơn vị không nộp hồ sơ thì được hiểu là đơn vị không có cá nhân nào đề nghị xét tặng.

Lễ công bố và trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân năm 2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2015/NĐ-CP quy định về tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc ưu tú

Theo nội dung Nghị định, danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân (TTND), Thầy thuốc ưu tú (TTƯT) được xét 3 năm một lần.

Điều 6 của Nghị định quy định: Cách tính thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế để xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT

- Thời gian công tác của các cá nhân làm chuyên môn kỹ thuật y tế tại các chiến trường B, C, K; chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và Campuchia được tính là thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế và mỗi 01 năm công tác được tính bằng 01 năm 06 tháng.

- Thời gian công tác trong các lĩnh vực đặc biệt: Điều trị lao, phong, tâm thần, HIV/AIDS; pháp y; giải phẫu bệnh và công tác tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo thì mỗi 01 năm công tác được tính bằng 01 năm 02 tháng.

- Thầy thuốc trong thời gian làm quản lý y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh, sản xuất dược phẩm, nghiên cứu y dược, phòng, chống dịch bệnh vẫn trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật thì thời gian làm quản lý đó được tính là thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế.

- Thời gian thầy thuốc đi học không gắn với bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ y, dược theo hình thức tập trung trên 12 tháng hoặc thời gian xin nghỉ không hưởng lương hoặc nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ phép quá thời hạn theo quy định của pháp luật thì không được tính là thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế.

- Trường hợp các thầy thuốc có sự chuyển đổi vị trí công tác, gián đoạn thời gian trực tiếp làm chuyên môn thì được cộng dồn các thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế.

Điều 9 của Nghị định quy định việc xét tặng danh hiệu TTND áp dụng cho thầy thuốc đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu TTƯT và đạt 4 tiêu chuẩn sau:

- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tin cậy, kính trọng.

- Có tài năng và có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, cụ thể như sau: Chủ nhiệm ít nhất 01 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ, tỉnh trở lên đã được nghiệm thu; hoặc chủ nhiệm ít nhất 01 sáng kiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế được Hội đồng Sáng kiến cấp Bộ, tỉnh cấp Giấy chứng nhận sáng kiến; hoặc là tác giả hoặc đồng tác giả ít nhất 01 sáng chế ứng dụng trong lĩnh vực y tế được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp Bằng độc quyền sáng chế. Đã được tặng Huân chương Lao động hoặc Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hoặc Huân chương Chiến công từ hạng Ba trở lên hoặc đã được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc hoặc được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và ít nhất 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, tỉnh.

- Có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 20 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trởlên trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

Về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu TTƯT, điều 10 của Nghị định quy định được xét tặng cho các thầy thuốc đạt 5 tiêu chuẩn như:

- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tín nhiệm.

- Có tài năng trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế: Thầy thuốc không thuộc đối tượng tại Điểm b Khoản này phải đạt tiêu chuẩn sau: Chủ nhiệm ít nhất 02 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc tham gia 02 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, nhiệm vụ môi trường cấp Bộ, tỉnh hoặc là thư ký 01 đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, nhiệm vụ môi trường cấp Bộ, tỉnh hoặc tham gia 01 đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu; Thầy thuốc công tác tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, phải đạt tiêu chuẩn sau: Chủ nhiệm 01 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc chủ nhiệm 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cơ sở đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả tại cơ sở.

- Có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế, đạt tiêu chuẩn sau: Đã được tặng ít nhất 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc đã được tặng ít nhất 03 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh hoặc đã được 02 lần tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, tỉnh và 01 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh hoặc đã được 06 lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và ít nhất 02 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh.

-Có thời gian, trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 15 năm trởlên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

PV

Tin liên quan
17 nhà giáo ngành y tế được trao tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" và "Nhà giáo ưu tú" năm 2017
SKĐS - Chiều 30/11 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" và "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 14 năm 2017 của Chủ tịch nước cho 17 nhà giáo thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.
Chúc mừng 134 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân
SKĐS - Kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 24/2/2017, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 366/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và quyết định số 367/QĐ- CTN về việc phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 12. BS. Trần Sĩ Tuấn - Tổng biên tập Báo Sức khỏe& Đời sống nằm trong số 134 người được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân đợt này.
Người Việt Nam đầu tiên 2 lần nhận danh hiệu Giáo sư thỉnh giảng của ĐH Oxford
SKĐS - Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến là người Việt Nam đầu tiên được trao danh hiệu Giáo sư thỉnh giảng của Đại học Oxford, đây là lần thứ 2 bà vinh dự nhận danh hiệu này.
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm