Triển khai Nghị Quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới

Cập nhật tin tức mới về Triển khai Nghị Quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, hình ảnh, video clip mới nhất về Triển khai Nghị Quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới
Tin tức về :Triển khai Nghị Quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới
 • Tập trung phát triển thị trường thiết bị y tế

  ,thiết bị
  SKĐS - Tại Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Tổng bí thưNguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới. Trong đó, yêu cầu tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất thuốc, thiết bị vật tư y tế. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất thiết bị, vật tư y tế để có thể tham gia ngày càng sâu vào trong khu vực và trên thế giới.
 • Nâng cao năng lực cán bộ- Giải pháp quan trọng cho công tác dân số

  SKĐS - Nghị quyết số 21-NQ/TW chỉ rõ cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ dân số các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu chuyển hướng sang chính sách dân số và phát triển.
 • Cần thiết lập sổ y bạ điện tử đến từng người dân

  SKĐS - Sổ y bạ điện tử có thể giúp bệnh viện, trung tâm y tế, các phòng khám... quản lý bệnh án thay thế cho việc sử dụng và quản lý sổ y bạ giấy hiện nay vừa lãng phí, vừa không hiệu quả.
 • Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân

  SKĐS - Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết 20/NQ-TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 • Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức

  SKĐS - Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 20 -NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
 • Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm

  ,an toàn thực phẩm
  SKĐS - Ngày 25/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Trong đó, nghị quyết nêu rõ: Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm
 • Cần bổ sung nhân lực cho ngành y

  ,bổ sung,Bổ sung,ngành y
  SKĐS - Nhân lực ngành Y tế phải đáp ứng yêu cầu về cả chuyên môn và Y đức. Muốn làm được điều này, các cơ quan đầu não trong ngành y tế cần phải đưa ra phương thức đào tạo cán bộ y tế có đủ đức đủ tài.
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”

  ,bộ y tế
  SKĐS - Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế.
 • Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân

  ,bảo hiểm y tế
  SKĐS -Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, trong đó đặc biệt chú trọng BHYT nhằm giúp người dân khắc phục những rủi ro bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh.
 • Đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế

  SKĐS - Ngày 25/10/2017, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
1 2 3 4 5
ĐỌC NHIỀU NHẤT