Tổ chức xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 11

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 4721/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Y tế về việc tổ chức xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 11 năm 2013 theo quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở xét đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 3194/BYT-TT-KT ngày 3/6/2013.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 4721/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Y tế về việc tổ chức xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 11 năm 2013 theo quy định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở xét đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 3194/BYT-TT-KT ngày 3/6/2013.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý lùi thời hạn trình Chính phủ các dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”; danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học, công nghệ sau khi dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng được Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp cuối năm 2013.

Dowload toàn văn Thông báo số 4721/VPCP-TCCV tại đây.

Dương Hải
Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT