Kết quả thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Mục tiêu Thiên niên kỷ về vệ sinh môi trường

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong phát triển bền vững vệ sinh môi trường, nhờ đó, các nguyên tắc phát triển bền vững đã được lồng ghép trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của quốc gia.
Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong phát triển bền vững vệ sinh môi trường, nhờ đó, các nguyên tắc phát triển bền vững đã được lồng ghép trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của quốc gia. Tuy nhiên, hiện Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức để tiếp tục thực hiện hiệu quả Mục tiêu Thiên niên kỷ số 7 về vệ sinh môi trường.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Mục tiêu Thiên niên kỷ về vệ sinh môi trường 1
 Vệ sinh môi trường sống. Ảnh: TM

Việt Nam đã trải qua 2/3 chặng đường thực hiện Tuyên bố thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đồng thời phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu vào năm 2015.  Hơn một thập kỷ đã trôi qua, nhiều mục tiêu thiên niên kỷ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó có Mục tiêu số 7 (MDG7) phấn đấu giảm một nửa tỷ lệ người dân không được tiếp cận thường xuyên với nước sinh hoạt hợp vệ sinh và vệ sinh môi trường được cải thiện vào năm 2015 (tính từ thời điểm năm 1990). Riêng lĩnh vực vệ sinh cơ bản được hiểu là đến năm 2015 có 68% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Có thể nói, vệ sinh nông thôn là lĩnh vực trọng tâm, tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Chiến lược Quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020. Để thực hiện mục tiêu nhân văn này, chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã được thực hiện qua hai giai đoạn 1999 - 2005 và 2006 - 2010; hiện tại đang triển khai giai đoạn 2012 - 2015 (NTP3). Bộ Y tế - cơ quan đầu mối thực hiện hợp phần vệ sinh của NTP 3 tập trung phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đến năm 2015 có 65% số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% trạm y tế xã có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Thực tế, tiến trình bao phủ nhà tiêu được cải thiện ở Việt Nam được đánh giá rất tích cực, vượt mục tiêu thiên niên kỷ đề ra. Tuy nhiên, so với tốc độ bao phủ của cung cấp nước thì lĩnh vực vệ sinh vẫn còn chậm, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Trong vòng 20 năm qua, tỷ lệ người dân đi tiêu bừa bãi đã giảm 1/10 và đến hết năm 2011, đã có 92% số hộ gia đình đã được sử dụng nước sạch an toàn. Theo chiều hướng này, cùng với sự nỗ lực của Việt Nam, tính đến năm 2015, Mục tiêu số 7 về vệ sinh sẽ vượt 16%, đạt 85% và ước tính có thêm khoảng 12,4 triệu người được tiếp cận với các công trình vệ sinh được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện hiệu quả Mục tiêu Thiên niên kỷ về vệ sinh môi trường vẫn còn không ít thách thức, hiện nay, có khoảng 50% dân số thuộc nhóm dân tộc ít người chưa tiếp cận được nhà tiêu cải thiện. Ngoài ra, biến đổi khí hậu gia tăng đã và đang có tác động tiêu cực tới tính bền vững của kết quả đạt được.

Nhằm duy trì những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thách thức và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Mục tiêu MDG7, trong thời gian tới, cần tăng cường sự phối hợp của ngành y tế với các bộ, ngành liên quan góp phần thực hiện bền vững kết quả đã đạt được của Mục tiêu MDG7; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông tại địa phương, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa để người dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và sử dụng nước sạch cho sinh hoạt.        

Hằng Nga (Vụ Truyền thông & Thi đua khen thưởng - Bộ Y tế)

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT