Quốc hội làm việc về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992:

Tiếp thu tối đa những ý kiến xác đáng của đại biểu và nhân dân

Bắt đầu chương trình làm việc của tuần thứ năm, ngày 18/11, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội...
Bắt đầu chương trình làm việc của tuần thứ năm, ngày 18/11, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (DTSĐHP) năm 1992, Trưởng ban biên tập DTSĐHP năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ và hội trường, chỉnh lý DTSĐHP năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

Tán thành với quy định về sự lãnh đạo của Đảng CSVN

Theo báo cáo, các vị đại biểu Quốc hội đều cơ bản tán thành với Dự thảo và cho rằng, Ủy ban DTSĐHP đã kịp thời nghiên cứu, giải trình, tiếp thu một cách nghiêm túc, đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến của nhân dân. Các vị đại biểu Quốc hội cũng đã góp thêm nhiều ý kiến để hoàn thiện một số nội dung cụ thể của Dự thảo. Cụ thể, về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (Điều 4): Tuyệt đại đa số ý kiến tán thành với quy định tại điều này. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị chỉnh lý lại về câu chữ, cách thể hiện; có ý kiến đề nghị thay quy định Đảng “chịu trách nhiệm về những quyết định của mình” bằng quy định Đảng “chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo của mình”. Ủy ban DTSĐHP thấy rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội thì Đảng phải chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo của mình. Nhưng quy định Đảng “chịu trách nhiệm về những quyết định của mình” như Dự thảo là cụ thể và rõ hơn trách nhiệm của Đảng trước nhân dân và dân tộc.

Về thu hồi đất (Khoản 3 Điều 54), Ủy ban DTSĐHP thấy rằng, để tránh lạm dụng và hạn chế việc thu hồi đất tùy tiện, Hiến pháp chỉ quy định nguyên tắc về thu hồi đất và các trường hợp được thu hồi đất; còn thẩm quyền xem xét, phê duyệt, quyết định cụ thể và xác định như thế nào là trường hợp “thật cần thiết” để thu hồi đất thì sẽ do Luật Đất đai quy định.

Phát biểu tại Quốc hội sáng ngày 18/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, DTSĐHP năm 1992 cơ bản đã nhận được sự nhất trí cao của đại biểu Quốc hội, đạt được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Ủy ban DTSĐHP năm 1992 đã tiếp thu tối đa tất cả những ý kiến xác đáng của đại biểu cũng như nhân dân gửi tới. Theo chương trình kỳ họp, ngày 28/11 Quốc hội sẽ quyết định việc thông qua DTSĐHP năm 1992.

Thay đổi cần mang tính kế thừa

Liên quan đến vấn đề chính quyền địa phương (Chương IX), về đơn vị hành chính chính quyền địa phương, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban DTSĐHP đề nghị, tiếp tục giữ quy định về các đơn vị hành chính tại Điều 118 của Hiến pháp năm 1992 nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, ổn định trong cả nước và xin bổ sung quy định về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập như Dự thảo. Phát biểu về vấn đề chính quyền địa phương trong DTSĐHP năm 1992, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, chúng ta có chính quyền nhân dân, chính quyền địa phương, chính quyền Nhà nước từ thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đến nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ Hiến pháp năm 1946 đến nay đã thay đổi nhiều lần. Việc sửa đổi hiến pháp lần này chúng ta đứng trước một sự cần thiết phải có sự thay đổi, đổi mới trong quản lý nhà nước nói chung và trong tổ chức chức năng nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương nói riêng trong giai đoạn mới. Sự thay đổi này cần mang tính nguyên tắc đảm bảo kế thừa mà không làm bất ổn tình hình tại các địa phương.    
 
Anh Tuấn - Văn Hậu
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT