Thưởng Tết Âm lịch cao nhất khoảng 650 triệu đồng

Mức thưởng Tết cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai, khoảng 650 triệu đồng. Đây là thông tin được Bộ LĐTBXH vừa cho biết.

Mức thưởng Tết cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai, khoảng 650 triệu đồng. Đây là thông tin được Bộ LĐTBXH vừa cho biết.

Bộ LĐTBXH nhận định, mặc dù điều kiện sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) năm 2012 gặp nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung tiền lương năm 2012, tiền thưởng Tết của người lao động năm 2013 vẫn tiếp tục ổn định và có chiều hướng tăng so với năm trước.

Theo báo cáo lương, thưởng Tết của 11.678 doanh nghiệp (sử dụng trên 2,2 triệu lao động) gửi về Bộ LĐTBXH, mức thưởng Tết Âm lịch năm nay đạt mức bình quân 3,5 triệu đồng/người, tăng khoảng 8,7 % so với Tết Âm lịch năm 2012 (3,22 triệu đồng/người).

Cụ thể, các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu có mức thưởng Tết bình quân 4,6 triệu đồng/người; DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước bình quân 4,7 triệu đồng/người; DN dân doanh bình quân 2,5 triệu/người; DN FDI bình quân 3,3 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất thuộc về một DN FDI tại Đồng Nai, khoảng 650 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Dương lịch đạt bình quân chung khoảng 1,1 triệu đồng/người, người có mức thưởng cao nhất tại DN FDI ở TP. Hồ Chí Minh khoảng 624,2 triệu đồng. Ngược lại, một số DN khó khăn không thưởng Tết Dương lịch cho người lao động.

Theo số liệu tổng hợp chung, tiền lương bình quân của người lao động năm 2012 ước đạt 4,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 12 % so với năm 2011 (3,84 triệu đồng/người/tháng). Trong đó, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu ước đạt 5,8 triệu đồng/tháng; DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước ước đạt 5,5 triệu đồng/tháng; DN dân doanh ước đạt 3,6 triệu đồng/tháng; DN FDI ước đạt 3,8 triệu đồng/tháng.

Dương Hải

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT