Thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS

Trong thời gian tới, trọng tâm kế hoạch thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ sẽ gắn với việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.
Kế hoạch thực hiện
 
Trong thời gian tới, trọng tâm kế hoạch thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ sẽ gắn với việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn 2030 với quan điểm phòng chống dịch và coi dịch HIV/AIDS là đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với sức khỏe, tính mạng của con người và tương lai nòi giống của dân tộc. Mục tiêu cụ thể là tăng tỷ lệ người dân trong độ tuổi từ 15 - 49 tuổi có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS đạt 80% vào năm 2020; Tăng tỷ lệ người dân không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2020; Giảm 50% số trường hợp nhiễm mới HIV trong nhóm nghiện chích ma túy vào năm 2015 và 80% vào năm 2020 so với năm 2010; Giảm 50% số trường hợp nhiễm mới HIV do lây truyền HIV qua đường tình dục vào năm 2015 và 80% vào năm 2020 so với năm 2010; Giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 5% vào năm 2015 và dưới 2% vào năm 2020 và tăng tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị thuốc kháng HIV đạt 80% trên tổng số người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị vào năm 2020.
Thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS 1
 Chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV. Ảnh: Xuân Thủy

Để đạt được mục tiêu thiên niên kỷ vào năm 2015 cũng như thực hiện tốt các mục tiêu trong Chiến lược quốc gia đã đề ra, Bộ Y tế đã xây dựng, ban hành và tập trung thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS theo 4 đề án trọng tâm với các dịch vụ cụ thể. Đó là các đề án: Dự phòng lây nhiễm HIV; Chăm sóc, hỗ trợ, điều trị toàn diện HIV/AIDS; Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS và giám sát dịch tễ học HIV/AIDS, theo dõi và đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS. Trọng tâm hoạt động của các đề án là cung cấp gói dịch vụ can thiệp cơ bản phù hợp cho từng nhóm đối tượng (người nghiện ma túy, nam quan hệ tình dục đồng giới, người bán dâm, người nhiễm HIV có bạn tình không bị nhiễm HIV, nhóm di biến động, bạn tình của nhóm người nguy cơ cao và gói dịch vụ chăm sóc điều trị ARV...).

Về giải pháp thực hiện, đối với nhóm giải pháp về dự phòng lây nhiễm HIV cần đổi mới, mở rộng, nâng cao chất lượng công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS: Đa dạng hóa về nội dung, phương thức thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông bảo đảm tính thân thiện, có chất lượng, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, văn hóa, ngôn ngữ ở các vùng miền khác nhau, kết hợp giữa truyền thông đại chúng với truyền thông trực tiếp; Mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng các dịch vụ can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV cho nhóm người dễ bị lây nhiễm HIV.

Nhóm giải pháp về điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV, đảm bảo cung ứng thuốc ARV chất lượng, liên tục, bền vững với chi phí hợp lý nhằm đạt được mục tiêu về điều trị bằng thuốc ARV đã được đặt ra trong Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS theo từng giai đoạn cụ thể; Nâng cao chất lượng các dịch vụ điều trị; Lồng ghép điều trị HIV/AIDS với các chương trình khác; Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người nhiễm HIV và gia đình họ để người nhiễm HIV ổn định cuộc sống, hòa nhập và được chăm sóc tại gia đình và cộng đồng...

Về nguồn tài chính, huy động nguồn lực cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS từ các nguồn của trung ương, địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài nước và nhân dân để bảo đảm nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược, trong đó xác định nguồn đầu tư từ ngân sách là chính, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp nhằm tăng dần tỷ trọng của bảo hiểm y tế tham gia chi trả cho các dịch vụ về HIV/AIDS và khuyến khích các địa phương, các tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS...              

 Xuân Thủy

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT