Thức dậy, người làm vườn!

Người Làm Vườn

Ngủ quên suốt bốn mùa

Bốn mùa sên bò bốn mùa cỏ dại

Thức dậy,

người làm vườn!

Người Làm Vườn

Ngủ quên suốt bốn mùa

Bốn mùa sên bò bốn mùa cỏ dại

Những con sên giấu thân mềm trong vỏ cứng, ăn mầm non, nhả nhớt nhày nhụa

Đám cỏ dại ngông nghênh đục ruỗng ngực đất màu

Rền rĩ khu vườn tiếng mầm cây kêu đau...

Ngùn ngụt thế gian lời đất đai hờn căm

Ai có thể bịt miệng tiếng cây cối đất đai đòi sống?

Ai có thể ám sát hết sen hồng nhài trắng?

Đố ai ngăn được tiếng Sấm mùa Xuân!

Đố ai ngăn được cơn lũ tích tụ từ nhiều nhiều mùa đau trước!

Đang tràn về tràn về...

Cuốn sạch loài sên nhớt nhãi óng ánh phình phờ...

Đang tràn về tràn về...

Bật sạch gốc loài cỏ dại tham lam ngoan cố.

Đang tràn về tràn về...

Tưới tắm canh giữ linh hồn cây cối

Thức dậy đi

Người Làm Vườn!

Bùi Mai Hạnh

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Thức dậy, người làm vườn!

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT