Thủ tướng chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 74/TB-VPCP, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 do Bộ Y tế tổ chức ngày 24/1/2013 tại Hà Nội.
Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 74/TB-VPCP, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 do Bộ Y tế tổ chức ngày 24/1/2013 tại Hà Nội.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện năm 2013, phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có nhiều ý kiến phát biểu chỉ đạo. Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2012, trong bối cảnh chung với nhiều khó khăn, thách thức, ngành y tế đã có những đóng góp quan trọng, thiết thực.

Thủ tướng cũng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đã đạt được của toàn ngành trong năm 2012; đặc biệt là việc hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ, đạt được 10 thành tựu nổi bật và thực hiện có kết quả 5 mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đến năm 2015 về y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Ảnh: Việt Anh.
Nhiều kết quả nổi bật

Năm 2012, ngành y tế đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng và ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới, quan trọng, góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Quyết định 92/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giảm tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch triển khai đã được ban hành và triển khai thực hiện, phát huy hiệu quả tích cực trong đời sống xã hội.

Sau 3 năm thực hiện Luật BHYT đã đạt được những thành tựu cơ bản. Hệ thống tổ chức bộ máy và chính sách BHYT từng bước được hoàn thiện. Số người tham gia BHYT đã tăng lên 68% dân số vào năm 2012; quyền lợi của người có thẻ BHYT ngày càng được mở rộng. Tỉ lệ rất lớn người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bảo dân tộc ít người được hỗ trợ có thẻ BHYT, yên tâm hơn trong cuộc sống. Người nghèo, người cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi đã được quan tâm trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Nhân dân ở hầu hết các vùng miền được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển. Công tác giảm quá tải BV ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM đã có kết quả bước đầu. Nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi; kiểm soát tốt các dịch bệnh mới nổi. Nỗ lực đấu tranh phòng, chống và kiểm soát tỉ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng ở mức dưới 0,3% trong 3 năm liên tục.

Ngành y tế đã ứng dụng thành công nhiều công nghệ, kỹ thuật mới ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới trong khám bệnh, chữa bệnh. Công tác DS-KHHGĐ đạt kết quả; tỉ lệ tăng dân số tiếp tục được kiểm soát ở mức 1,03%. Tổ chức thành công nhiều sự kiện, hội nghị quốc tế về y tế, nhất là Hội nghị của Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 63 tại VN.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế, yếu kém nổi lên về một số lĩnh vực như ATVSTP; tình trạng quá tải tại một số BV; mất cân bằng giới tính khi sinh…

Thủ tướng đã yêu cầu ngành y tế quán triệt các mục tiêu đã đề ra, xây dựng ngành y tế hướng đến công bằng, hiệu quả, phát triển; tiếp tục phát huy những thành tích và kết quả đạt được; khắc phục khó khăn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác trong thời gian tới.

Tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng tình với 20 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp chủ yếu nêu trong Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2012, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong năm 2013 của Bộ Y tế. Thủ tướng chỉ đạo ngành y tế cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế; tổ chức thực hiện có hiệu quả pháp luật, chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trên các lĩnh vực của ngành y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành.

Ngành y tế tập trung nâng cao chất lược khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành. Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ thầy thuốc, từ bác sỹ đến điều dưỡng viên; chú trọng đào tạo chuyên sâu, đào tạo để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ và ứng dụng kỹ thuật cao trong y tế; phát triển y học cổ truyền.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020 và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Cụ thể, bên cạnh giải pháp tiếp tục đầu tư để tăng số giường bệnh, cần quan tâm xây dựng bệnh viện vệ tinh, nghiên cứu phát triển mạng lưới bác sỹ gia đình; nghiên cứu giảm hợp lý thời gian người bệnh nằm điều trị nội trú.

Đồng thời, tiếp tục mở rộng việc luân phiên cán bộ y tế từ tuyến trên về tuyến dưới để vừa cải thiện chất lượng khám bệnh, chữa bệnh vừa đào tạo nâng cao trình độ cán bộ cấp cơ sở, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên và nâng dần chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở. Thủ tướng chỉ đạo, trong năm 2013, ngành y tế cần coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đạt được những chuyển biến thực sự.

Bên cạnh đó, ngành y tế cần quyết liệt thực hiện BHYT toàn dân, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Đưa tỷ lệ số người tham gia BHYT tăng lên 70% dân số vào năm 2013, 75% vào năm 2015 và trên 80% vào năm 2020.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội VN, các Bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện; giao chỉ tiêu phát triển BHYT theo từng nhóm đối tượng, từng địa phương để mở rộng độ bao phủ BHYT.

Ngành y tế cần triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống, chủ động khống chế kịp thời và đẩy lùi các dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, hành vi của người dân về việc phòng, chống bệnh tật.

Ngoài ra, ngành y tế cần tiếp tục kiểm tra, rà soát cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động trong các bệnh viện công lập. Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; điều chỉnh khung giá dịch vụ y tế theo lộ trình thích hợp gắn với việc nâng cao chất lượng dịch vụ. Đầu tư có trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng các bệnh viện đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ.

Thủ tướng cũng chỉ đạo ngành y tế nghiên cứu và ban hành cơ chế, thủ tục để tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào ngành Y tế. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các dịch vụ y tế, các bệnh viện ngoài công lập, tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Bên cạnh đó, tăng cường hiệu quả quản lý và kiểm soát chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về y tế đến năm 2015. Làm tốt công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình. Phấn đấu đạt tỷ lệ tăng dân số ở mức 1,02% vào năm 2013; nâng cao chất lượng dân số, tăng tuổi thọ bình quân đồng thời tăng tuổi bình quân sống khoẻ mạnh. Ngành y tế cùng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung chỉ đạo để khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Dương Hải
Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA