Thứ trưởng Y tế Hoa Kỳ Mary Wakefield thăm chợ gia cầm Hà Vỹ

SKĐS - Thứ trưởng Y tế Mỹ Mary Wakefield thăm chợ gia cầm Hà Vỹ (chợ đầu mối gia cầm lớn nhất miền bắc Việt Nam) một cách giản dị, không mang khẩu trang giữa những tiếng vịt kêu quạc quạc vui tai. (Video: BV)
Bình luận