Thông tư về đấu thầu thuốc được sửa đổi những gì?

Suckhoedoisong.vn - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo về việc triển khai Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo về việc triển khai Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

Về một số điều sửa đổi, bổ sung, Thông tư 36 đã cơ bản giải quyết các kiến nghị của các Sở Y tế, Bệnh viện và doanh nghiệp để phù hợp hơn với thực tế và phát huy hơn nữa hiệu quả trong công tác đấu thầu thuốc. Bổ sung vào phạm vi không điều chỉnh đối với oxy y tế do: Các cơ sở sản xuất oxy y tế có điều kiện chuyên môn khác với các cơ sở sản xuất thuốc; Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm oxy y tế có đặc thù khác với sản phẩm thuốc về quy cách, bảo quản, thiết bị bảo quản, chứa đựng và sử dụng, do đó không áp dụng được các tiêu chí đánh giá, chấm thầu như mặt hàng thuốc. Việc mua sắm mặt hàng oxy y tế nên thực hiện như đối với các sản phẩm vật tư y tế tiêu hao mới đảm bảo phù hợp trong thực tiễn cho các đơn vị.

Tách riêng thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP thuộc nước tham gia ICH (EU, Nhật, Mỹ và các nước là quan sát viên của ICH và thành viên liên kết của các thành viên ICH) với các thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP nhưng không thuộc nước tham gia ICH.

Phân chia gói thầu thuốc đông y, thuốc từ dược liệu thành 2 nhóm: Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu được sản xuất tại cơ sở đạt tiêu chuẩn WHO-GMP do Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý Dược) cấp giấy chứng nhận và các thuốc đông y, thuốc từ dược liệu còn lại để ưu tiên các cơ sở sản xuất trong nước sản xuất các thuốc đông y, thuốc từ dược liệu đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn WHO-GMP.

Thông tư 36 cũng thể hiện việc ưu tiên thuốc sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu thuốc trong việc dự thẩu vào các nhóm thuốc khác nhau như: Ngoài việc thuốc sản xuất trong nước được dự thầu vào nhóm riêng còn được dự thầu vào nhóm các thuốc nhập khẩu cùng đạt tiêu chuẩn WHO-GMP; thuốc sản xuất trong nước được cấp phép lưu hành tại các nước ICH được dự thầu vào nhóm nhóm thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP thuộc nước tham gia ICH….

Ngoài ra, Thông tư sửa đổi một số nội dung khác đề tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu như việc ghi tên thuốc tại gói thầu theo tên biệt dược, ghi tên thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, tăng hạn mức mua sắm trong trường hợp mua thuốc vượt kế hoạch đấu thầu....

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, tổ chức và triển khai đấu thầu mua thuốc theo quy định của Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 và Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012.

Dương Hải

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT