Quốc hội bắt đầu làm việc tuần thứ tư:

Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Mở đầu tuần làm việc thứ 4, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
Mở đầu tuần làm việc thứ 4, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Tiếp đó, QH nghe Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và Tờ trình về việc tăng số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ.

Mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng chính sách an sinh xã hội

Tại phiên họp sáng ngày 11/11, các ĐBQH đã biểu quyết với đa số tán thành thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014. Cụ thể, mục tiêu tổng quát của năm 2014 là: tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Các chỉ tiêu chủ yếu được xác định đó là: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7 - 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15,5%; số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 22,5 giường...

Nghị quyết đã nêu lên 7 nhóm giải pháp thực hiện, trong đó nhấn mạnh tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, chính sách tài khóa chặt chẽ. Điều hành lãi suất phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát. Điều hành hiệu quả tỷ giá, thị trường ngoại hối, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam. Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia bảo đảm trong giới hạn an toàn... Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống pháp luật, trước hết là về tổ chức bộ máy nhà nước cho phù hợp với Hiến pháp sửa đổi... Mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; trợ giúp xã hội đối với người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt...

Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 1
 Đại biểu Lê Như Tiến (đoàn Quảng Trị) trao đổi với PV báo SK&ĐS.

Đặt kỳ vọng vào những đồng chí khi được đảm nhận nhiệm vụ mới của Chính phủ

Cũng trong sáng 11/11, Thủ tướng Chính phủ trình QH xem xét số Phó Thủ tướng nhiệm kỳ QH khóa XIII là 5. Trong đó có một Phó Thủ tướng trực tiếp làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Việc bổ sung thêm một Phó Thủ tướng (nâng tổng số Phó Thủ tướng từ 4 lên 5 người) được căn cứ vào các quy định tại Hiến pháp, Luật Tổ chức QH và Luật Tổ chức Chính phủ. Thủ tướng đã phân công nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng như sau: một Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo khối kinh tế tổng hợp, chính sách phát triển nông thôn; một Phó Thủ tướng theo dõi chỉ đạo khối kinh tế ngành và phát triển sản xuất; một Phó Thủ tướng theo dõi chỉ đạo khối văn hóa xã hội, khoa học và giáo dục; một Phó Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo khối nội chính và trực tiếp làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư phòng chống tham nhũng. Thẩm tra Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, ông Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật bày tỏ đồng tình với Tờ trình và cho rằng việc bổ sung một Phó Thủ tướng phụ trách ngoại giao là cần thiết.

Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục đọc Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Trao đổi với PV báo SK&ĐS bên hành lang QH, đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị) bày tỏ tin tưởng vào sự giới thiệu của Thủ tướng Chính phủ. Theo đại biểu Tiến, do ĐBQH không có điều kiện nghiên cứu thật kỹ nhân sự đó thế nào, do vậy nên bố trí một thời gian nhất định để từng chức danh đó có đối thoại với các ĐBQH; trình bày phương hướng hành động của mình và những đột phá chiến lược khi đảm nhiệm công việc đó. Có như vậy thì ĐBQH mới yên tâm để bỏ lá phiếu phê chuẩn đối với các chức danh quan trọng này theo đề nghị của Thủ tướng. Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho biết, đặt kỳ vọng vào những đồng chí khi được đảm nhận nhiệm vụ mới của Chính phủ sẽ khắc phục, nhìn nhận được những tồn tại cũ, nhưng vẫn tiếp thu được những cái tốt đẹp của cái cũ để làm tốt công việc của Chính phủ hơn nữa.

Nhóm phóng viên

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT