Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt các sai phạm ở EVN

Công ty mẹ EVN chưa xây dựng được quy định về việc trả lương, phụ cấp, tiền thưởng và các chế độ khác cho người đại diện; phê duyệt định biên lao động chưa chính xác...

Công ty mẹ EVN chưa xây dựng được quy định về việc trả lương, phụ cấp, tiền thưởng và các chế độ khác cho người đại diện; phê duyệt định biên lao động chưa chính xác...

Ngày 9/1/2014, Thanh tra Chính phủ đã chính thức công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty mẹ EVN đã đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp số tiền là 121.790 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ của Công ty mẹ EVN chỉ có 76.742 tỷ đồng, vượt xa vốn điều lệ.

Trong đó đầu tư vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán số tiền là 1.997 tỷ đồng.

“EVN chưa thực hiện đúng quy định của Thông tư số 117/2010/TT – BTC và Quyết định số 1876/QĐ – BTC. Hiệu quả đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp chưa mang lại hiệu quả kinh tế ” – Thanh tra Chính phủ kết luận.

Năm 2011 hệ số giữa nợ phải trả và vốn điều lệ của Công ty mẹ EVN là 2,741 lần; hệ số giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu Công ty mẹ EVN là 3,246 lần; Công ty mẹ EVN chưa cân đối được nguồn vốn để trả các khoản nợ quá hạn thanh toán, các chỉ số trên tương đối cao cũng gây khó khăn cho Công ty mẹ EVN trong việc tiếp cận các nguồn vốn trong các năm tiếp theo.

Cũng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty mẹ EVN xây dựng các chỉ tiêu để xác định giá bán điện nội bộ cho EVN SPC thiếu một số khoản thu và chi phí có liên quan trực tiếp đến hoạt động phân phối điện; chưa hướng dẫn việc xác định giá thành cho hoạt động treo cáp thông tin để thống nhất việc quản lý giữa Tổng công ty điện lực; EVN cấp cho EVN NPC số tiền là 3.157 triệu đồng từ nguồn vốn khấu hao cơ bản để xây dựng trường dân tộc nội trú cho huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu là không đúng với mục đích sử dụng nguồn vốn khấu hao cơ bản.

Công ty mẹ EVN hướng dẫn hạch toán chuyển nguồn vốn không đúng tại 11 dự án đã hoàn thành và đang hoạt động, làm tăng chi phí cho sản xuất điện trong năm 2011 tại 11 dự án, số tiền là 223,9 tỷ đồng.

Công ty mẹ EVN chưa xây dựng được quy định về việc trả lương, phụ cấp, tiền thưởng và các chế độ khác cho người đại diện; phê duyệt định biên lao động chưa chính xác, còn có sự chênh lệch lớn giữa lao động kế hoạch và lao động thực tế sử dụng…

Công ty mẹ EVN mua 2 xe Toyata LandCruise vượt định mức quy định của Bộ Tài chính số tiền là 3 tỷ đồng.

Từ năm 2005 đến 7/2012 EVN triển khai 20/42 dự án chậm tiến độ dẫn đến việc thiếu hụt sản lượng điện và tăng chi phí đầu vào cho dự án.

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên của EVN cũng tồn tại nhiều khuyết điểm, sai xót. Trong đó Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia tạm ứng quỹ khen thưởng phúc lợi trên 7 tỷ đồng để chi cho cán bộ công nhân viên, đến nay chưa có nguồn để bù đắp; EVN HCM đầu tư 141 tỷ đồng ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính (kinh doanh bất động sản), chậm tiến độ 66/113 dự án làm phát sinh các chi phí liên quan. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đầu tư trên 52 tỷ đồng ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính...

 

(Theo Tri thức trẻ)

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA