Tập trung rà soát chính sách đối với người có công

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 406/TB-VPCP truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các bộ, ngành liên quan theo chức năng,

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 406/TB-VPCP truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá kết quả việc thực hiện các chính sách hiện có đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015. Cụ thể là công tác xác nhận người có công; hỗ trợ tài chính; hỗ trợ phát triển kinh tế; nhà ở; chăm sóc sức khỏe cho người có công và con của người có công; giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con của người có công; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin trong đó, trọng tâm là các đối tượng liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng và việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng; nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách chưa phù hợp hoặc chưa khả thi. Hoàn chỉnh biên soạn tài liệu hướng dẫn tiêu chí rà soát, đánh giá thực hiện chính sách người có công trong tháng 11 này.

Hải Anh

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT